Coccoc

 

Cốc Cốc нь Вьетнамын Cốc Cốc компаниас боловсруулсан, Chromium нээлттэй эх код дээр суурилсан Вьетнамын зах зээлд чиглэсэн вэб хөтөч юм. Cốc Cốc нь Windows, Windows Phone, Android, macOS дээр ашиглах боломжтой бөгөөд англи, вьетнам хэлийг дэмждэг.

Wikipedia

Coccoc.com

Популярные сообщения из этого блога

Coccoc

Cốc Cốc